Inhoud en Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Tuinmeubel-Lifestyle.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid, actualiteit en nauwkeurigheid van de informatie op de website. Desondanks kunnen onjuistheden en onvolledigheden voorkomen. Tuinmeubel-Lifestyle.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk moment aan te passen, te wijzigen, te verwijderen of tijdelijk niet beschikbaar te stellen zonder voorafgaande kennisgeving.

Functioneren van de website

Tuinmeubel-Lifestyle.nl garandeert niet dat de website altijd foutloos en ononderbroken zal werken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (directe of indirecte) schade voortvloeiend uit het gebruik van de website, noch voor schade die voortvloeit uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website.

Externe links en websites

Op onze website kunnen verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites voorkomen. Deze links dienen uitsluitend voor de informatie van de gebruiker. Tuinmeubel-Lifestyle.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van deze websites.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en vormgeving van de website, waaronder teksten, afbeeldingen, grafieken, video- en geluidsfragmenten en programmatuur, worden beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten zijn voorbehouden aan Tuinmeubel-Lifestyle.nl of de rechtmatige eigenaren. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuinmeubel-Lifestyle.nl materiaal van de website te kopiëren, verspreiden, verhandelen of op enige andere wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Toepasselijk recht

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat de inhoud van deze disclaimer en het gebruik van de website onderworpen zijn aan het Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.